Parkering samt extra p-plats

Föreningen har avgiftsbelagd gästparkering ovanpå garaget. Om någon i föreningen vill hyra en av dessa p-platser så krävs p-tillstånd samt att man betalar månadsbiljett i automaten till en kostnad på 150kr. P-tillståndet kvitteras ut från styrelsen.

I parkeringsgaraget finns 4 stycken extra P-platser, varav en mindre med reducerad hyra, som hyrs ut årsvis till intresserade medlemmar i samfälligheten. Intresseanmälan för att hyra en extra P-plats lämnas till styrelsen inför samfällighetens årsmöte.

Inkommer fler intresseanmälningar än vad det finns extra P-platser så fördelas platserna genom lottning på årsmötet.