Tv/bredband/telefoni

Fibernät
Hushållen i samfälligheten har tillgång till fibernät med tillhörande tjänsteutbud (TV, bredband och telefoni) från Telia.

Samfälligheten administrerar abonnemanget för ett grundutbud av TV-kanaler, bredband och telefoni; avgiften debiteras ut via månadsavgiften som betalas av samfällighetens medlemmar.

Tillägg till detta grundutbud hanteras och betalas av den enskilde fastighetsägaren; avtal tecknas direkt med Telia.