Månadsavgift

Från och med 1/1 2023 debiteras varje hushåll i efterhand. Första fakturan för januari 2023 skickades ut i mitten på Februari till ert angivna kontaktval (post alternativt e-post) och ska vara betalad 7/3. Fakturan innehåller nu faktisk förbrukning av fjärrvärme under föregående period samt den månatliga avgiften till samfälligheten. Under ”kallperioden” utgör fjärrvärmen den huvudsakliga kostnaden därför kommer kostnaden skifta avsevärt mellan sommar och vinter. I varje hus registreras förbrukning av varmvatten, kallvatten och fjärrvärme. Avläsning sker automatiskt i tvättstugan och informationen skickas till våra avtalade leverantörer.

Kontakta styrelsen ifall ni har frågor kring debiteringen.