Vinter & Sommarunderhåll

Generellt

Vi alla som tillhör denna samfällighet behöver hjälpas åt för att vi ska ha en trevlig boendemiljö så kasta inte skräp där den inte hör hemma och om du ser skräp så plocka upp det. Samfälligheten har inte en upphandlad leverantör som städar området åt oss.

Sommarskötsel

Sommarskötsel har de senaste åren utförts av ungdomar i området. Om du har en ungdom som kan tänka sig att hjälpa till att klippa gräs och utföra arbeten i området under sommaren för en mindre ersättning så kontakta styrelsen.

Vinterskötsel

Plogning och sandning utförs av upphandlad leverantör.