Kontakt

Styrelsens ordförande:

Sofie Lindqvist (Hus nr 91):

ordforande@roberget.se

Webbansvarig:

Niklas Gardemark (Hus nr 19):

webansvarig@roberget.se

Värme och vatten:

Mathias Samuelsson (Hus nr 55)

Garage och fjärrkontroller:

Stefan Lindqvist (Hus nr 91)

 

Comments are closed.