Kontakt

Styrelsens ordförande:
Sofie Lindqvist (Hus nr 91)
ordforande@roberget.se


Webbansvarig:

Veronica von Feilitzen (Hus nr 15):
webansvarig@roberget.se


Värme och vatten:
Mathias Samuelsson (Hus nr 55)


Garage och fjärrkontroller:

Stefan Lindqvist (Hus nr 91)