Städdagar

Utöver det löpande underhållet sköts området gemensamt av medlemmarna vid de städdagar som hålls;
– på våren – vanligtvis lördagen innan Valborgshelgen
– på hösten – vanligtvis lördagen i vecka 42

För exakta datum: se utskick via e-post, alternativt i postlådan, samt under Aktuellt här på Samfällighetens websidor.

Man samlas vid vändplanen kl 10:00 och närvaron kontrolleras. Minst en vuxen per hus skall delta. Därefter delas de olika uppgifterna ut av städledaren. Städdagen avslutas ca kl 13 med att det bjuds på något gott som grillad korv, hamburgare eller soppa med tillbehör i mellanparken.

Den som har förhinder och ej kan delta på den utsatta städdagen kan inkomma med förfrågan till styrelsen om att tilldelas lämplig uppgift att utföra en annan dag. Den som inte alls kan tänka sig att utföra något arbete debiteras en avgift, f.n. SEK 400:-, för att ersätta samfälligheten för städarbetet.

På våren brukar vi anordna en majbrasa där vi eldar upp kvistar, grenar, löv, m.m., som vi rensat undan på städdagen. För att Majbrasa skall kunna ordnas behöver styrelsen en ansvarig senast två veckor före valborgsmässoafton. Att ta hand om brasan motsvarar deltagande på två städdagar (max två medlemmar per brasa). Om du kan tänka dig att ta hand om majbrasan kontakta då styrelsen på enklaste sätt.