Välkommen till Röberget!

Välkommen till Röberget!

Vi är en samfällighet som består av 63 hushåll på Ottevägen i Tullinge.
Om samfälligheten

Samfälligheten består av 63 hushåll och föreningen administreras av en styrelse, bestående av 5 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter.

Läs mer "Om samfälligheten"
Gästinformation
Här samlas information som berör kommunikationer (med bil, tåg/buss), gästparkering m.m. Det tar cirka 15 minuter att promenera från Tullinge Station (pendeltåget) till Ottevägen, med cykel tar det 5 minuter. Vill man hellre åka på...
Läs mer "Gästinformation"
Aktuellt

Styrelsen vill påminna om höstens städdag som kommer genomföras lördagen den 17/10 klockan 10:00. Vi träffas på vändplanen vid infarten till övre garagedäck. Styrelsen vill även poängtera att alla ska respektera FHM-riktlinjer genom att hålla sig hemma vid sjukdom och hålla avstånd.

Läs mer "Aktuellt"