Välkommen till Röberget!

Välkommen till Röberget!

Vi är en samfällighet som består av 63 hushåll på Ottevägen i Tullinge.
Om samfälligheten

Samfälligheten består av 63 hushåll och föreningen administreras av en styrelse, bestående av 5 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter.

Läs mer "Om samfälligheten"
Gästinformation
Här samlas information som berör kommunikationer (med bil, tåg/buss), gästparkering m.m. Det tar cirka 15 minuter att promenera från Tullinge Station (pendeltåget) till Ottevägen, med cykel tar det 5 minuter. Vill man hellre åka på...
Läs mer "Gästinformation"
Aktuellt

Nu är det snart dags att börja med sommarskötseln i vårt område.

Vi söker nu ungdomar som är intresserade av att jobba med detta under sommaren och en bit in på hösten. 

Vi kommer troligtvis att sätta igång sista veckan i Maj och kommer att hålla på fram till veckan då vi har städdag i höst (Oktober).

Vi söker ungdomar födda 2007 eller tidigare.

Vi räknar med att man behöver avsätta 5-6 timmar/vecka och man får ersättning.

Ni kan kontakta Pia i nr 11 för anmälan och frågor. Se separat e-post för kontaktuppgifter till Pia

Läs mer "Aktuellt"