Välkommen till Röberget!

Välkommen till Röberget!

Vi är en samfällighet som består av 63 hushåll på Ottevägen i Tullinge.
Om samfälligheten

Samfälligheten består av 63 hushåll och föreningen administreras av en styrelse, bestående av 5 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter.

Läs mer "Om samfälligheten"
Gästinformation
Här samlas information som berör kommunikationer (med bil, tåg/buss), gästparkering m.m. Det tar cirka 15 minuter att promenera från Tullinge Station (pendeltåget) till Ottevägen, med cykel tar det 5 minuter. Vill man hellre åka på...
Läs mer "Gästinformation"
Aktuellt

Ny e-postadress skapad för felanmälan: felanmalan[at]roberget.se

Observera att föreningen INTE har avtal med en fastighetsskötare som svarar upp på eventuella felanmälan utan det är styrelsen som hanterar dessa.  Eventuella fel eller brister som lekman kan avhjälpa bör därför i första hand i möjligaste mån göras av föreningens medlemmar. Styrelsen är självklart behjälplig i detta och kommer se till att ärenden omhändertas som kräver fackman eller entreprenad.

Läs mer "Aktuellt"