Aktuellt

Årets städdag blir lördagen den 27 April kl: 10:00-13:00, vi hoppas på fint väder! Vi vill även påminna att tre (3) farthinder saknas, om ni vet vart de skulle kunna vara vänligen kontakta styrelsen.


Protokoll Årstämma 2024 nu uppladdad!

Tidigare information

Underlag inför årsstämma

Tid: 18.00, tisdagen 12 mars 2024

Plats: Samlingslokal Hörnan, Römossevägen 21-23

————————————————————————————————————

Nu är det snart dags att börja med sommarskötseln i vårt område.

Vi söker nu ungdomar som är intresserade av att jobba med detta under sommaren och en bit in på hösten. 

Vi kommer troligtvis att sätta igång sista veckan i Maj och kommer att hålla på fram till veckan då vi har städdag i höst (Oktober).

Vi söker ungdomar födda 2007 eller tidigare.

Vi räknar med att man behöver avsätta 5-6 timmar/vecka och man får ersättning.

Ni kan kontakta Pia i nr 11 för anmälan och frågor. Se separat e-post för kontaktuppgifter till Pia

Information om teknisk flytt i Telias nät
Under 2023 till och med mitten 2024 lyfter vi över våra Fastighetsägare och deras kunder till en ny gemensam kommunikationsplattform för fiber.
Det är nu dags för ert nät hos Röbergets Samfällighetsförening att migreras över till den nya plattformen. Detta kommer att ske 9 maj mellan 08:00 – 17:00
 
För er som är nätägare (fastighetsägare) innebär detta ett kortare avbrott på ca 10-30 minuter. Vi behöver ingen tillgång till er fastighet, utan gör detta centralt.
 
Era boendes tjänster påverkas inte mer än av en kort driftstörning. Får boende inte igång sin tjänst efter avbrottet, uppmanas era boende att starta om sin tekniska utrustning.  

Kvarstår problemen uppmanas era boende kontakta vår kundtjänst på telefon 020-20 20 70 eller gå in och felsöka på www.telia.se/fixa.

Protokoll från årsstämman

 

Underlag inför årsstämma

Tid: onsdagen 29 mars 2023, klockan 19.00 Plats: Samlingslokal Hörnan, Römossevägen 21-23

KALLELSE årsstämma 2023

Röberget Resultat – 2022

Motion från nr 75 2023

Dagordning Röbergets årsstämma 2023

Kopia på svar på motion 2023-01-31

Verksamhetsberättelse år 2022 Röbergets Samfällighetsförening

Underhållsplan-2023 o framåt – Blad1

——

 
Ny e-postadress skapad för felanmälan: felanmalan[at]roberget.se
 
Observera att föreningen INTE har avtal med en fastighetsskötare som svarar upp på eventuella felanmälan utan det är styrelsen som hanterar dessa.  Eventuella fel eller brister som lekman kan avhjälpa bör därför i första hand i möjligaste mån göras av föreningens medlemmar. Styrelsen är självklart behjälplig i detta och kommer se till att ärenden omhändertas som kräver fackman eller entreprenad.
 

Underlag inför 2021 års årsstämma som även i år hölls utomhus den 24/4 pga COVID-19.

Kallelse-arsstamma-2021
Dagordning-Robergets-samfallighetsforening-arsstamma-2021-04-24

Årsstämman flyttas fram pga COVID-19 till den 24/4 och kommer sammanfalla med vårens städdag. Motioner ska vara inne senast sista januari

Ny styrelse valdes vid årsstämman 25/4:

Ordinarie:
Jonas Calén (ordförande) 2år
Per Korsfeldt (kassör) 1år
Åsa Hällbom (ordinarie) 1år
Martin Engvall (ordinarie) 1år

Suppleanter:
Mathias Samuelsson 1år
Daniel Söderman 1år
Nils Forselius 1år

Revisorer:
Ralph Bolander (ordinarie) 1år
Lotta Langkjär (ordinarie) 1år
Sofie Lindqvist (suppleant) 1år

​2020-04-09

Information inför årsstämman:

2020-04-08
NYINFLYTTAD!
Vi har uppdaterat hemsidan med information till nyinflyttade. Läs vårt välkomstbrev på sidan Nyinflyttad.

____________________

2019-01-10
STÄDDAG!
Höstens städdag i området blir lördag den 19/10. Vi samlas som vanligt vid vändplan kl.10.00 för närvarokoll och fördelning av arbetsuppgifter.

____________________

2019-09-10
VIKTIG INFORMATION!!
Skarven uppe på garagetaket ska renoveras vilket innebär att flertalet parkeringsplatser stängs av under arbetet. På måndag 23 september kl:08.00 spärras den bortre delen av för trafik.

Detta innebär att de bilar som inte är flyttade innan arbetet börjar inte kan lämna sin plats under hela arbetet som väntas pågå hela v.39 (nästa vecka). Jag bifogar en bild över vilka platser det gäller. Vi har fått tillstånd av kommunen att stå längst med Ottevägen (den raka delen som vi parkerar på vid städdag) under denna vecka. Vid frågor kontakta någon i styrelsen.

____________________

2019-04-01
Protokoll årsstämma 2019
Protokoll från årsstämman återfinns här:
Protokoll från Röbergets Samfällighetsförening – Ordinarie Årsstämma 2019-03-13

____________________

2019-03-01
Städdag 2019-03-27!
Äntligen har våren börjat visa sig och vi i styrelsen vill påminna om den kommande städdagen den 27 april kl:10.00. Samling sker som vanligt vid garaget och glöm inte att garaget ska vara tömt på bilar. Parkering kan ske utmed Ottevägen men tänk på att inte blockera för utryckningsfordon. Ett tips är även att parkera vid Hantverksbyn.

Styrelsen har beslutat att gå ut med frågan om det finns några ungdomar (15-20 år) boende i föreningen som är intresserade av att klippa gräset inom området i sommar mot betalning. Vid intresse hör av dig till Sofie Lindqvist i 91:an innan april slut. Hur upplägget blir vet vi när vi ser hur intresset ser ut.

____________________

2019-02-25
Årsstämma 2019-03-13!
Medlemmarna i Röbergets Samfällighetsförening kallas till årsstämma 2019.
Tid: onsdagen den 13 mars 2019, klockan 19:00
Nedan finns detaljerad information inför mötet:

____________________

Information kring avverkning av träd
Vad gäller avverkningen av träd längst pendeltåget uppmuntras alla boende i föreningen att maila till kommunen och trafikverket angående bullerfrågan. Då trafiken på Huddingevägen-Pålamalmsvägen ökat kraftigt tycker vi att de bör göra en bullermätning för att se om något kan göras.

____________________

2018-03-15
Protokoll årsstämma 2018
Protokoll från årsstämman återfinns här:
Protokoll från Röbergets Samfällighetsförenings Ordinarie Årsstämma 2018-03-07

____________________

2018-03-01
Kallelse till årsstämma 2018-03-17!
Medlemmarna i Röbergets Samfällighetsförening kallas till årsstämma 2017.
Tid: onsdagen den 7 mars 2018, klockan 19:00
Nedan finns detaljerad information inför mötet:

____________________

Schema sommarskötsel 2017!
Schema för Röbergets sommarskötsel 2017:
Röbergets sommarskötsel 2017

____________________

2017-03-20
Protokoll årsstämma 2017
Protokoll från årsstämman återfinns här:
Protokoll från Röbergets Samfällighetsförenings Ordinarie Årsstämma 2017-03-15

____________________

2017-03-01
Kallelse till årsstämma 2017-03-15!
Medlemmarna i Röbergets Samfällighetsförening kallas till årsstämma 2017.
Tid: onsdagen den 15 mars 2017, klockan 19:00
Nedan finns detaljerad information inför mötet:

____________________

Kallelse till vårens städdag 2017-04-22!
Varmt välkomna till vårens städdag, den 22 april, då vi tillsammans städar bort vintern och välkomnar våren.
Samling sker som vanligt vid vändplanen kl 10:00 och städdagen avslutas med korvgrillning i ”gungparken” kl 13:00.
OBS: Alla bilar ska köras ut ur båda garageplanen och från P-däck innan vi samlas.
Se även ytterligare information här.
Väl mött!
/ Styrelsen

____________________

Felet åtgärdat – varmvatten och värme tillbaka!
Som många säkert redan märkt är både varmvatten och värme tillbaka. Rörarbetet gick snabbare än förväntat och felet är nu åtgärdat / Styrelsen

____________________

OBS! Avstängning av varmvatten och värme!!!
Vi har nu lokaliserat läckaget och arbetet med att åtgärda detta pågår. Tullinge Rör påbörjar byte av trasiga rör på måndag morgon (den 24/10).
Detta innebär att värme och varmvatten kommer att vara avstängt under tiden vilket innebär 1-2 dagar med början på måndag
(den 24/10) kl: 08.00
. Kallvattnet fungerar som vanligt. Vi återkommer med mer information om det sker några förändringar.

____________________

Höststädning!
Höstens städdag blir lördagen den 15 oktober. Vi samlas som vanligt klockan 10.00 vid vändplanen. OBS! Minst en vuxen per hus. Meddela någon i styrelsen om du vill ha någon annan arbetsuppgift som kan utföras före eller efter städdagen.

Du/ni som inte kan närvara eller utföra annan uppgift kan sätta in SEK 400: -, enligt tidigare stämmobeslut, i samband med nästa inbetalning av månadsavgiften.

____________________

16-09-05
Information från styrelsen

Ett informationsbrev från styrelsen skickades ut per e-post den 6 september:
Informationsbrev från styrelsen 160905

____________________

Vattnet stängs av!
Fredag 22/4 stängs vattnet av från kl 08.00 pga arbete med ett vattenläckage hos en boende i föreningen. Arbetet beräknas ta ca 2h.

____________________

Städdag!
Vårens städdag blir lördagen den 23 april. Vi samlas som vanligt klockan 10.00 vid vändplanen. OBS! Minst en vuxen per hus. Meddela mig eller någon annan i styrelsen om du vill ha någon annan arbetsuppgift som kan utföras före eller efter städdagen. Du/ni som inte kan närvara eller utföra annan uppgift kan sätta in SEK 400: -, enligt tidigare stämmobeslut, i samband med nästa inbetalning av månadsavgiften.

Alla bilar ska köras ut ur båda garageplanen och från P-däck innan vi samlas.

Städprogrammet innehåller bland annat:

  • Rensa hängrännor och brunnar
  • Sopa och spola garaget
  • Respektive städområden skall rensas från löv, kottar och dylikt
  • Rabatter skall grävas ur och snyggas till, klippning av buskar och påfyllning av jord.

Vi har fått tillstånd för Valborgsmässoeld så det går bra att fylla på rishögen (belägen på området mellan Ottevägen och Pålamalmsvägen). OBS! endast grenar, ris och annat organiskt material får läggas på högen. EJ jord, blomkrukor, målat virke eller spikvirke! Städdagen avslutas med korvgrillning klockan 13.00 i gungparken.

____________________

Ni kommer väl ihåg valborgsmässoelden lördagen den 30 april?
Brandmästare Mattias Samuelsson (55) tänder elden 20.00. För er som vill grilla marshmallows tänds grillen 19.45.

____________________

2016-03-23
Årsstämma 2016:
Protokoll från Röbergets samfällighetsförenings ordinarie årsstämma 2016-03-09

____________________

Telia
Efter uppgraderingen av bredband, tv och telefoni skall alla hushåll fått en ny router, Technicolor tg799vac. Ser din router inte ut enligt bilden nedan bör du kontakta styrelsen!

tgn tg799vac
____________________

2016-02-19
Årsstämma 2016!
Medlemmarna i Röbergets Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2016.
Tid: onsdagen den 9 mars 2016, klockan 19:00
Nedan finns detaljerad information inför mötet:

____________________

2016-01-03
Information om nytt P-bolag och P-tillstånd
Parkeringsinfo 2016-17

____________________

2015-12-21
Information från styrelsen
God Jul info 2015

____________________

2015-12-05
OBS: Avstängning av vattten/värme
På tisdag, den 8 december, kommer vattnet eventuellt att vara avstängt under cirka en timme med början 11.00.
Nästa onsdag, den 16 december, kommer värmen att vara avstängd under någon timme från cirka kl 08:00.

____________________

2015-09-16
Information om höstens städdag
Höstens städdag infaller den 17 oktober – information om denna samt pågående avverkning:
Höststädning 2015

____________________

2015-09-09
Gallring av träd och annan växtlighet i vårt område!
Information från styrelsen:
Avverkning i området 2015

____________________

2015-06-10
Det händer en hel del på Röberget i år…
Diverse information från styrelsen:
Infomation från styrelsen juni 2015

____________________

2015-05-17
Schema för sommarskötsel
Här finns aktuellt schema för Röbergets sommarskötsel 2015:
Röbergets sommarskötsel2015

____________________

2015-04-13
Vårens städdag 2015-04-25!
Här finns information om vårens städdag, som infaller lördagen den 25 april:
STÄDDAG VÅREN 2015

____________________

2015-04-01
Årsstämma 2015:
Protokoll från Röbergets Samfällighetsförenings ordinarie årsstämma finns nu att tillgå här:
Protokoll Röbergets Samfällighetsförenings Ordinarie Årsstämma 2015-03-16

____________________

2015-02-26
Årsstämma 2015:
Medlemmarna i Röbergets Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma för 2015.
Tid: måndagen den 16 mars 2015, klockan 19:00
Nedan finns detaljerad information inför mötet: