Trivselregler

– Garaget
Garagets portar skall hållas stängda. Det är viktigt att vi sköter låsningen ordentligt, för om det slarvas med detta ökar risken för inbrott och vandalisering av våra bilar. Garageportarna stängs inte alltid vid fuktiga och disiga dagar eller när det kommer snö eller smuts på reflexen som reflekterar laserstrålen. Så om porten inte stängs, se då till att torka av reflexen och lasern så kommer porten att stängas. Eventuella fel på porten anmäls till styrelsen på felanmalan[at]roberget.se.


– Parkering

Försök att alltid ställa ner bilen i garaget, eftersom övre däck främst är avsett som gästparkering. Inga fordon får långtidparkeras på gästparkeringen! Betalning för parkering på garagetaket görs enklast med avsedd app.


– Bilåkning

Bilåkning i området fram till husen får endast ske för i- och urlastning, ej för parkering. Om du parkerar framför huset blockerar du för framfarten för din granne och för eventuella utryckningsfordon.

KÖR FÖRSIKTIGT både inom området och på uppfarten till området; det kryllar av glatt lekande barn i detta område, som snabbt kan dyka upp bakom en krök eller ett förråd.


– Biltvätt

Biltvätt får inte ske inom området.


– Oväsen och störande ljud

Eftersom vi bor i ett område med många fastigheter på liten yta så uppmanar vi medlemmarna att ta hänsyn till varandra. Detta gäller framförallt efter klockan 21 på vår bollplan, vid pingisbordet, samt på våra ljudanläggningar i hemmen.

Problem av denna karaktär är dock något som de individuella medlemmarna i samfälligheten måste lösa sinsemellan – det är inte frågor som styrelse/samfällighet skall hantera.