Vinter & Sommarunderhåll

Sommarskötsel 2017

Området är i vanlig ordning indelat i fyra ansvarsområden och vi börjar enligt årsmötesbeslut två veckor tidigare i år, dvs vecka 19. Passar inte de veckorna du fått (se nedan) byt med någon i ditt ansvarsområde. I förrådet i garaget finns gräsklippare, karta över städområden samt en lista där du signerar när du utfört sommarskötseln (OBS nytt för i år!). I förrådet på p-däcket finns skottkärror.

Schema Sommarskötsel 2017

Ansvarsområden

Vad behöver göras ?

Rensa ogräs i gräsmattor, rabatter och grusgångar, samt rabatten vid garaget. Klippa gräs – lämna alltid gräsklipparen rengjord och fylld med bränsle. Obs! Grön dunk (4-taktsbränsle) till gräsklipparen och röd dunk (2-takts bränsle) till trimmer. Maskinansvarig är Martin Engvall i nummer 81 – meddela Martin om inköp behöver göras. Meka inte med gräsklipparen, låt Martin sköta det.

Plocka skräp – när området hålls snyggt ökar trivseln! Påminn gärna om ni tror att någon glömt sin vecka.

Några hushåll har plockats bort p.g.a sjukdom och några är befriade p.g.a andra arbetsuppgifter. Vi försöker i år att bara ha en ansvarig för respektive vecka. Men då är det ännu viktigare att var och en sköter tilldelad vecka/veckor. OBS kan Du inte – byt gärna med någon annan i ditt arbetsområde.
För att få ihop schemat har några tillfälligt fått byta arbetsområde.
Per Korsfeldt i nummer 51 har gjort listan.