Sophantering

Vi källsorterar vårt avfall i två fraktioner- matavfall och restavfall. Det finns två djupbehållare i anslutning till garaget för detta ändamål. Varje hushåll väljer själv om man vill källsortera. Det är ca 500 kr billigare per år om man väljer att källsortera. Eventuell ändring anmäls direkt till SRV.

Exempel på  restavfall är:  blöjor, böcker, blommor, krukväxter, plastpåsar, disktrasor, plastleksaker, fönsterkuvert, Post-it-lappar, träbestick, mindre textilier, strumpor, trasor, servetter, mjuka plaster och kattsand.

För matavfallet rekommenderas att man använder avsedd behållare för papperspåsarna då behållaren skapar en luftspalt för papperspåsen vilket motverkar läckage.