Årsstämmor

Protokoll från årsstämman 2024

Underlag inför årsstämma

Tid: tisdag 12 mars 2024, klockan 18.00 Plats: Samlingslokal Hörnan, Römossevägen 21-23

———————————————————————————————————-

Protokoll från årsstämman 2023

Röbergets samfallighets årsstämma 2023 – Signerat protokoll bbt0lv4u

KALLELSE årsstämma 2023

Röberget Resultat – 2022

Motion från nr 75 2023

Dagordning Röbergets årsstämma 2023

Kopia på svar på motion 2023-01-31

Verksamhetsberättelse år 2022 Röbergets Samfällighetsförening

Underhållsplan-2023 o framåt – Blad1

———————————————————————————————–

Verksamhetsberattelse-ar-2021-Robergets-Samfallighetsforening.docx.pdf

Underhallsplan-2022-o-framat-Blad1.pdf

Styrelsens-svar-220308-pa-motion-fran-nr-81-angaende-flaggstang-.pdf

Styrelsens-svar-220308-pa-motion-fran-nr-59-och-81-angaende-laddstolpar.pdf

Styrelsens-svar-220308-pa-motion-fran-nr-59-angaende-p-platser-for-MC.pdf

Styrelsens-svar-220308-pa-motion-fran-nr-59-angaende-belysning-vid-lekplatserna-.pdf

Roberget-Resultat-2021.pdf

Motion-fran-nr-81-till-robergets-arsstamma-2022.pdf

Motion-fran-nr-59-till-robergets-arsstamma-2022.pdf

KALLELSE-stamma-2022.pdf

Forslag-fran-styrelsen-till-arsstamman-2022-for-Robergets-samfallighetsforening.pdf

Dagordning-Robergets-arsstamma.pdf

Ny e-postadress skapad för felanmälan: felanmalan@roberget.se

Observera att föreningen INTE har avtal med en fastighetsskötare som svarar upp på eventuella felanmälan utan det är styrelsen som hanterar dessa.  Eventuella fel eller brister som lekman kan avhjälpa bör därför i första hand i möjligaste mån göras av föreningens medlemmar. Styrelsen är självklart behjälplig i detta och kommer se till att ärenden omhändertas som kräver fackman eller entreprenad.

Underlag inför 2021 års årsstämma som även i år hölls utomhus den 24/4 pga COVID-19.

Kallelse-arsstamma-2021
Dagordning-Robergets-samfallighetsforening-arsstamma-2021-04-24

Roberget-bokslut-2020-budget-2021-SIGNERAD

Revisionsberattelse-Roberget-2020-SIGNERAD-1

Verksamhetsberattelse-ar-2020-Robergets-Samfallighetsforening

Underhallsplan-2021-o-framat