Extra p-plats

I parkeringsgaraget finns 4 stycken extra P-platser som hyrs ut årsvis till intresserade medlemmar i samfälligheten. Intresseanmälan för att hyra en extra P-plats lämnas till styrelsen inför samfällighetens årsmöte.

Inkommer fler intresseanmälningar än vad det finns extra P-platser så fördelas platserna genom lottning på årsmötet.