Ledamöter

Ordförande
Jonas Calén

Ledamöter
Per Korsfeldt (kassör)
Åsa Hällbom (ordinarie)
Martin Engvall (ordinarie)