Ledamöter

Ordförande
Sofie Lindqvist (Hus nr 91)

Ledamöter
Martin Engwall (Hus nr 81)
Åsa Hällbom (Hus nr 87) – Sekreterare
Per Korsfeldt (Hus nr 51) – Kassör
Jonas Calén (Hus nr 11)