Valberedning

Daniel Jonsson (Hus nr 29) – Sammankallande
Malte Hult (Hus nr 47)
Janina Åkerström (Hus nr 23)